Aki a kezelést végzi Dr. Szabó Szilárd Plasztikai sebész

Szüleim orvosok, baráti körükben és a családunkban is sok az orvos.

Elmondhatjuk, hogy orvosok között nőttem fel, ezért senki nem csodálkozott azon, hogy már általános iskolás koromban én is az akartam lenni.

Édesapám nőgyógyász. Mindig sokat dolgozott, gyakran ügyelt. Az éjszakákat és a hétvégéket is gyakran a kórházban töltötte. Ilyenkor mindig meglátogattuk, ezért a folyosók jellegzetes illata és a kórházi zajok hozzátartoznak a gyermekkoromhoz.

A kórházi környezet mindig nyugalmat, biztonságot, otthonos érzést jelentett.

A Pécsi Orvostudományi Egyetemre jelentkeztem, ahová maximális pontszámmal fel is vettek. Egyetemi éveim alatt az érdeklődésem hamar a műtéti szakmák felé fordult.

Tovább

Beavatkozások

Mellplasztika

A mellnagyobbítás során beültetésre használt mellimplantátumok alapanyaguk, felszínük, formájuk szerint változhatnak…

Tovább

Arcplasztika

A szemek az arc jellegének nagyon fontos meghatározói és sajnos az öregedés jelei -a ráncok- talán leghamarabb itt jelentkeznek.

Tovább

Hasplasztika

A hasfal változásai leggyakrabban elhízás, elhízást követő fogyás, terhesség után kialakult maradandó elváltozás folytán jönnek létre.

Tovább

Hol találkozhat velem?

A kezeléseket az Istenhegyi Magánklinikán végzem.

Klinikánk működését 1999-ben kezdte meg és má­ra az egyik legnagyobb ma­gán-egész­ség­ü­gyi in­téz­ménnyé vált. A szak­ren­de­lők, a 2 kor­sze­rű­en fel­sze­relt mű­tő, va­la­mint a für­dő­szo­bás kórtermek mint­egy 1600 m2 te­rü­le­ten he­lyez­ked­nek el. Szak­ren­de­lő­ink a mai tech­ni­kai színvonalnak meg­fe­le­lő­en fel­sze­rel­tek, orvosaink ma­gas kva­li­tá­sú szak­em­be­rek. A köz­pon­ti őr­zött par­ko­ló biz­ton­sá­got és ké­nyel­met nyújt. A kli­ni­ka meg­kö­ze­lí­té­se mind tö­meg­köz­le­ke­dés­sel, mind au­tó­val egyszerű.

Média szereplések

TV

Tovább

Rádió

Tovább

Újság

Tovább